Ouderraad

De ouderraad (OR)

De OR vergadert elke eerste dinsdag van de maand. Vanuit het team is er altijd een leerkracht aanwezig bij de vergaderingen van de ouderraad. De ouderraad bestaat uit ongeveer tien ouders en richt zich op het totale gebeuren in en rond de school. De OR organiseert in samenwerking met het team allerlei leuke, gezellige, sportieve en leerzame activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, sportdag, schoolreizen, schoolkrant en de algemene ouderavond. Hierbij roept zij soms de hulp in van andere ouders.