Leren in beweging

Op obs De Springplank doen we wat werkt! Wij praten mét kinderen i.p.v. alleen óver kinderen, waarbij het welbevinden van de kinderen op de eerste plek komt.

Wij geloven dat we de kwaliteit van ons onderwijs kunnen verhogen door actieve betrokkenheid van alle belanghebbenden: de leerkrachten, het management, de ouders en in de hoofdrol de leerling zelf. Niet alleen de resultaten tellen, maar juist het leren van de manier waarop je deze resultaten kunt bereiken is naar onze mening essentieel om kinderen voor te bereiden op het (samen) leven in de 21e eeuw. In deze snel veranderende maatschappij zullen vaardigheden als samenwerken, probleemoplossend vermogen, sociale verantwoordelijkheid en creatief denken van grote waarde zijn.

Samenwerken

Vertrouwen

Ontdekken

Welbevinden

Laatste nieuws

Agenda