Kunst en Cultuur

Musical groep 8

Jaarlijks treedt groep 8 op met hun eindmusical. Een prachtige traditie op De Springplank waarin de leerlingen vol trots het podium betreden en laten zien wat hun toneel- en zangkunsten zijn. 

 

Erfgoedonderwijs

Onze school is meer dan alleen rekenen, taal en lezen. We hebben oog voor de omgeving en doen met alle groepen mee aan erfgoedonderwijs. Dit houdt in dat de groepen jaarlijks op excursie gaan naar een bijzondere plek waar vroeger een belangrijke gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Door het verleden aan het heden te koppelen kunnen de kinderen leren van de geschiedenis en weten ze wat er zich rondom Marum heeft afgespeeld.

 

Museumbezoek

Elk jaar streven we ernaar dat de groepen een bezoek aan een museum brengen, omdat dit hun belevingswereld vergroot en het kijken naar (en ervaren van) kunst en cultuur iets heel moois kan zijn. Het opent werelden die misschien anders gesloten blijven, want lang niet alle kinderen komen regelmatig in een museum.

 

Open podium

Elk jaar organiseert de Ouderraad samen met school Het open podium. Het spektakel vindt plaats op het plein en leerlingen kunnen optreden als een echte popster. Het playbacken, dansen en plezier maken op een podium vinden we recht doen aan de talenten die onze leerlingen bezitten. En wie niet mee wil doen.... lekker naar je klasgenootjes kijen is ook heel erg leuk!