Scholen op de Kaart

Naast onze website kunt u nog een andere site raadplegen om een goed beeld van onze school te kunnen vormen. We raden u aan om ook een kijkje te nemen op de site van Scholen op de Kaart. Op deze site vindt u naast de algemene schoolgegevens o.a. de schoolgids, verschillende protocollen, achtergrond informatie over de uitstroom van onze leerlingen, de eindopbrengsten van de school en tevredenheidsonderzoeken bij onze leerlingen en ouders.