Ons Onderwijs

Missie

Op obs De Springplank zien we het als onze taak om alle kinderen, ongeacht geloofs- en levensovertuiging, een goede basis te geven. Wij zijn een school die werelden voor kinderen opent en daarmee midden in de maatschappij staat. Aan het eind van de basisschool weet een leerling van onze school wat zijn of haar talenten zijn, heeft het een onderzoekende houding en is sociaal- en cultureel vaardig. Kritisch denken, mediawijsheid, samenwerken en goed communiceren (waaronder in de Engelse taal) behoren ook tot de 21-eeuwse vaardigheden die wij onze kinderen willen meegeven.

 

Wij streven uit idealisme na dat we:

- Voor alle leerlingen goed onderwijs willen verzorgen.

 

Deze ‘belofte’ maken we waar vanuit:

- Persoonlijk leiderschap; door het tonen van initiatief, het reflecteren op ons eigen handelen en door het tonen van daadkracht.

- Samen streven naar elke dag een beetje beter. 

 

Onze kernwaarden zijn:

Welbevinden:

Elk kind moet zich veilig en prettig voelen op onze school om te kunnen leren en te ontwikkelen. 

 

Vertrouwen:

Vertrouwen krijgen en vertrouwen hebben zorgt voor een competent gevoel.

 

Ontdekken:

Ontdekken en onderzoek doen leidt tot leren, waarbij geldt; 'fouten maken mag'

 

Samenwerken:

Door samen te werken leer je van èn met elkaar.

 

Visie op lesgeven
Op obs De Springplank doen we wat werkt! Wij praten mét kinderen i.p.v. alleen óver kinderen, waarbij het
welbevinden van de kinderen op de eerste plek komt. 


Wij geloven dat we de kwaliteit van ons onderwijs kunnen verhogen door actieve betrokkenheid van alle
belanghebbenden: de leerkrachten, het management, de ouders en in de hoofdrol de leerling zelf. Niet alleen de
resultaten tellen, maar juist het leren van de manier waarop je deze resultaten kunt bereiken is naar onze mening
essentieel om kinderen voor te bereiden op het (samen) leven in de 21e eeuw. In deze snel veranderende
maatschappij zullen vaardigheden als samenwerken, probleemoplossend vermogen, sociale verantwoordelijkheid en
creatief denken van grote waarde zijn.