Ouders

Contacten met ouders
Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: de
algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige
gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen
begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind.

 

De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school zijn:
1. Leraren stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders 
2. Ouders ontvangen informatie over de actuele gang van zaken
3. Ouders worden betrokken bij (extra) zorg
4. Ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten
5. Ouders worden adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind

 

(Interne) communicatie
Goede communicatie is gebaseerd op omgangsvormen en wederzijdse verwachtingen en respect. We willen voorspelbaar en duidelijk communiceren met onze ouders. 

 

Qua communicatiegedrag vinden we het volgende belangrijk:
- We groeten elkaar vriendelijk
- We luisteren en tonen interesse
- We geven respectvol antwoord zonder te oordelen
- We zijn aanspreekbaar op (on)gewenst gedrag i.v.m. de veiligheid

Onze uitgangspunten in de communicatie zijn:
- Communiceer zoals jezelf geïnformeerd wil worden
- Communiceer voorspelbaar (tijdig en consequent)
- Communiceer duidelijk en overzichtelijk
- Kom na wat je zegt
- Bij onduidelijkheden; vraag na wat er bedoeld of niet begrepen wordt

 

Contacten met ouders
Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: de
algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige
gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen
begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind.

 

De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school zijn:
1. Leraren stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders 
2. Ouders ontvangen informatie over de actuele gang van zaken
3. Ouders worden betrokken bij (extra) zorg
4. Ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten
5. Ouders worden adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind

 

(Interne) communicatie
Goede communicatie is gebaseerd op omgangsvormen en wederzijdse verwachtingen en respect. We willen voorspelbaar en duidelijk communiceren met onze ouders. 

 

Qua communicatiegedrag vinden we het volgende belangrijk:
- We groeten elkaar vriendelijk
- We luisteren en tonen interesse
- We geven respectvol antwoord zonder te oordelen
- We zijn aanspreekbaar op (on)gewenst gedrag i.v.m. de veiligheid

Onze uitgangspunten in de communicatie zijn:
- Communiceer zoals jezelf geïnformeerd wil worden
- Communiceer voorspelbaar (tijdig en consequent)
- Communiceer duidelijk en overzichtelijk
- Kom na wat je zegt
- Bij onduidelijkheden; vraag na wat er bedoeld of niet begrepen wordt

 

Contacten met ouders
Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: de
algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige
gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen
begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind.

 

De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school zijn:
1. Leraren stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders 
2. Ouders ontvangen informatie over de actuele gang van zaken
3. Ouders worden betrokken bij (extra) zorg
4. Ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten
5. Ouders worden adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind

 

(Interne) communicatie
Goede communicatie is gebaseerd op omgangsvormen en wederzijdse verwachtingen en respect. We willen voorspelbaar en duidelijk communiceren met onze ouders. 

 

Qua communicatiegedrag vinden we het volgende belangrijk:
- We groeten elkaar vriendelijk
- We luisteren en tonen interesse
- We geven respectvol antwoord zonder te oordelen
- We zijn aanspreekbaar op (on)gewenst gedrag i.v.m. de veiligheid

Onze uitgangspunten in de communicatie zijn:
- Communiceer zoals jezelf geïnformeerd wil worden
- Communiceer voorspelbaar (tijdig en consequent)
- Communiceer duidelijk en overzichtelijk
- Kom na wat je zegt
- Bij onduidelijkheden; vraag na wat er bedoeld of niet begrepen wordt

 

Contacten met ouders
Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: de
algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige
gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen
begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind.

 

De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school zijn:
1. Leraren stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders 
2. Ouders ontvangen informatie over de actuele gang van zaken
3. Ouders worden betrokken bij (extra) zorg
4. Ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten
5. Ouders worden adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind

 

(Interne) communicatie
Goede communicatie is gebaseerd op omgangsvormen en wederzijdse verwachtingen en respect. We willen voorspelbaar en duidelijk communiceren met onze ouders. 

 

Qua communicatiegedrag vinden we het volgende belangrijk:
- We groeten elkaar vriendelijk
- We luisteren en tonen interesse
- We geven respectvol antwoord zonder te oordelen
- We zijn aanspreekbaar op (on)gewenst gedrag i.v.m. de veiligheid

Onze uitgangspunten in de communicatie zijn:
- Communiceer zoals jezelf geïnformeerd wil worden
- Communiceer voorspelbaar (tijdig en consequent)
- Communiceer duidelijk en overzichtelijk
- Kom na wat je zegt
- Bij onduidelijkheden; vraag na wat er bedoeld of niet begrepen wordt