Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is een wettelijk ingestelde raad waarin ouders en leerkrachten advies- en instemmingsrecht hebben over het te voeren beleid. Onderwerpen die aan de orde komen in de MR zijn o.a. het school(jaar)plan, personeelsbeleid en het zorgplan. De MR van onze school bestaat uit 6 leden: 3 ouders en 3 leerkrachten. De vergaderdata zijn te vinden in MijnSchool. Een vergadering heeft een openbaar gedeelte en een gesloten gedeelte. Ouders die geen zitting hebben in de MR mogen aanschuiven bij het openbare gedeelte.

 

Wilt u de MR een vraag stellen? U kunt mailen naar: mr-springplank@quadraten.nl.