Verkeersveilige school

Onze school heeft in 2018 het certificaat verkeeersveilige school ontvangen. Dit certificaat hebben we ontvangen omdat we:

  • verkeerslessen verzorgen van groep 1 t/m 8
  • deelnemen aan verkeersactiviteiten zoals StreetWise, FietsVeilig en HiBike
  • jaarlijks een theoretisch- en praktisch verkeersexamen organiseren
  • voorstellingen omtrent verkeer(sveiligheid) op school organiseren
  • er een verkeerscommissie is
  • er verkeersafspraken zijn gemaakt met de ouders en de wijk waarin de school staat
  • verkeer jaarlijks wordt besproken in de MR, teamvergaderingen en bouwvergaderingen 

 

Verkeerafspraken obs De Springplank

Op de volgende wijze streven we een zo veilig mogelijke verkeersomgeving na:

 

Autovrije zone

Tijdens de schoolspits, tussen een kwartier vóór en een kwartier na het in- of uitgaan van de school, mag er aan het Malijksepad en de Itskenheerd niet geparkeerd worden. De autovrije zone wordt aangegeven door groene belijning op de stoeprand. Het is niet toegestaan stil te staan binnen de groene zone, ook niet voor heel even.

 

Automobilisten:

- Parkeren hun auto op één van de parkeerplaatsen aan De Wending, het Buurlandt, de Jetske Tyaartsheerd of naast de Marskramer.

- Blokkeren niet de uitrit van de buurtbewoners.

- Houden altijd rekening met de onvoorspelbaarheid van kinderen!

 

De Springplank heeft meerdere toegangen tot het plein: de hoofdingang aan het Malijksepad en een zij-ingang aan het Pieterspadje.

De kinderen gebruiken de toegang die het dichtst in de buurt is van de voor hen bestemde fietsenrekken.

 

De school gaat in

Voetgangers maken gebruik van de oversteekplaatsen. De voetjes op de drempel geven aan waar de straat overgestoken kan worden.

Ouders stallen hun fiets op het schoolplein, in het vak bij het hek.

Kinderen die op de fiets komen stallen de fiets in hun ‘eigen’ fietsenrek:

Groep 1, 2 en 3 in de rekken naast de groepen 1 en 2.
Groep 4 en 5 in de rekken aan de achterkant bij de kleuterberging.
Groep 6, 7 en 8 in de rekken op het plein aan de kant van het Pieterspadje.

 

De school gaat uit

In verband met de doorstroming én het overzicht op straat is het belangrijk dat alle doorgangen vrij worden gehouden van wachtende ouders en kinderen. Hetzelfde geldt voor de halve cirkel en de drempel voor de hoofdingang en het Pieterspadje.

Ouders wachten hun kinderen op het plein op.Met name voor de ouders van de jongste kinderen geldt: zorg ervoor dat je goed zichtbaar bent voor je kind. Maak eventueel afspraken over waar je staat, zodat je kind je snel kan vinden.

 

Deze “ParkeerWijzer” is het resultaat van het project ‘KINDEREN ANDERS NAAR SCHOOL’.

Geef deze informatie door aan iedereen die wel eens kinderen brengt of haalt. Zo zorgen we samen voor een veilige en overzichtelijke en veilige schoolomgeving!