Sportieve school

We vinden het als school belangrijk dat kinderen zich op het gebied van bewegen, motoriek, voeding en duurzaam gedrag zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Dit bereiken we door middel van: 

Gymlessen en clinics

De gymlessen worden van de groepen 3 t/m 8 worden verzorgd door vakdocent. Er worden toestel- en spellessen gegeven. In groep 1 en 2 zetten we in op veel bewegingsactiviteiten op het plein, maar ook binnen in onze speelzaal. De kleutergymlessen worden mede verzorgd door een vakleerkracht.  

Wij staan open voor clinics die gegeven worden door sportverenigingen uit Marum om op deze manier de kinderen in aanraking te laten komen met verschillende sporten en sportverenigingen.

 

MoveMates

Onze leerlingen uit groep 7 worden jaarlijks opgeleid tot pleincoaches via het principe van MoveMates. Ze leren om leiding te kunnen geven aan pleinspelen waaraan kinderen uit groep 3 en 4 vrijwillig aan mee mogen doen in hun pauze. Het samenspelen en samenwerken levert waardevolle spelsituaties op en een groot verantwoordelijkheidsgevoel bij de leerlingen uit groep 7.

 

Schoolzwemmen

Elk jaar gaan de groepen 4 t/m 8 in het zwemseizoen ongeveer 10 keer naar zwembad De Wotterwille om les te krijgen van zwemdocenten. De zwemslagen worden geoefend en de zelfredzaamheid in het water wordt vergroot door het spelen van waterpolo, spelletjes en waterparcoursen.  

 

Schoolschaatsen

In november krijgen de kinderen uit groep 5 t/m 8 schaatsclinics aangeboden in schaascentrum Kardinge. Deze clinics bestaan uit lessen op niveau en vrij schaatsen op de 400-meterbaan.


Survivaltocht

De kinderen uit groep 5 t/m 8 doen jaarlijks mee aan de survivaltocht in Boerakker. Ze leggen daar een parcours af van een paar kilometer over weilanden, slootjes en hindernissen. Een heus spektakel!

 

Kamp groep 7/8

De kinderen uit groep 7/8 gaan jaarlijks een paar dagen op kamp. Uiteraard wordt er gefietst! Op deze manier wennen de kinderen aan het afleggen van grotere afstanden en dat komt hun goed van pas wanneer ze naar de middelbare school gaan.

 

Avond4daagse, fiets4daagse en zwem4daagse en MaRun

Onze school stimuleert kinderen mee te doen aan deze activiteiten door er aandacht aan te besteden in de nieuwsbrieven en waar mogelijk de gymlessen.