Klankbordgroep

Klankbordgroep

Op onze school bestaat er een klankbordgroep. Ouders kunnen feedback geven over de ambities van de school, ouderbetrokkenheid, verkeer, IKC ontwikkeling, etc. Per schooljaar wordt er ongeveer zes keer vergaderd op een informele wijze. 

Wilt u eens aanschuiven? Stuur een mail naar directie-despringplank@quadraten.nl.