Schooltijden

Op onze school hanteren we een continurooster, waarbij er op meerdere dagen op school wordt gegeten. Tussen het ochtendprogramma en het middagprogramma hebben de kinderen een half uur pauze op het plein. Er is dan altijd een groepsleerkracht of medewerker van school op het plein om toezicht te houden.
 
Maandag     8.30-14.15 uur
Dinsdag       8.30-14.15 uur
Woensdag   8.30-12.30 uur
Donderdag  8.30-14.15 uur
Vrijdag         8.30-14.15  uur 
 
Op de dagen dat de kinderen tot 14.15 uur naar school gaan, wordt er op school gegeten in de klas. In onderstaand schema kunt u zien hoe we dit doen:
 
Groep 1 t/m 5 heeft middagpauze van 12.00-12.30 uur en gaan om eten van 11.45-12.00 uur. 
Groep 6 t/m 8 heeft middagpauze van 12.15-12.45 uur en gaan eten van 12.00-12.15 uur.
 
Het pauze-eten bestaat uit fruit, een boterham en iets te drinken. Kinderen eten zoveel mogelijk aan tafeltjes bij het ‘middageten’. Wij zetten in op bevordering van gezond gedrag en vragen u als ouder/ verzorger hierin te participeren en daarom geen snoep of chocoladekoeken mee te geven. Op deze manier zorgen we er samen voor dat kinderen goed en genoeg eten en drinken tijdens de schooltijden.
Bij een verjaardag hoort een traktatie. Wij begrijpen best dat kinderen op iets ‘lekkers’ willen trakteren. We vragen u echter rekening te houden met een redelijke ‘proportie’ van de traktatie.
Mocht uw kind allergisch zijn voor iets dan is het, in verband met traktaties, van groot belang dit te melden bij de groepsleerkracht! Wij vragen u om aan het begin van elk schooljaar de leerkracht van uw kind op de hoogte te stellen van de betreffende allergie. Indien nodig kunt u dan een trommeltje met een alternatieve traktatie bij de leerkracht in bewaring geven. De jarige kan uw kind dan trakteren vanuit dat trommeltje.
 
Voor schooltijd
De schooldeuren gaan ’s morgens om 8.15 uur open. Alle groepen gebruiken hiervoor hun eigen ingang.
De groepen 1,2 en 3 gaan door de hoofdingang, waarna ze naar hun eigen leerplein gaan (kleur groen).
De groepen 4 en 5 gaan door de zijingang, waarna zij met de trap omhoog gaan, naar hun eigen leerplein (kleur oranje).
De groepen 6, 7 en 8, blijven ’s morgens op het plein tot de eerste bel gaat. Daarna gaan zij zelfstandig naar binnen via de ingang aan de achterkant van het gebouw, waarbij ze de trap omhoog nemen naar hun eigen leerplein (kleur rood).

Heeft u een (belangrijke) mededeling voor een leerkracht dan kan dit voordat de lessen beginnen. Wilt u een afspraak maken dan kan dat via MijnSchool.
Vijf minuten voor aanvang, om 8.25 uur, gaat de schoolbel ten teken dat alle kinderen naar hun lokaal moeten gaan. Ouders nemen dan afscheid van hun kind. Om 8.30 uur starten de lessen.

 
Na schooltijd
Om alle kinderen de ruimte te geven om de school rustig te verlaten hebben we de volgende afspraken ten aanzien van het uitgaan van de school:
  • De groepen 1 en 2 houden we extra goed in de gaten bij het naar huis gaan. De groepen staan als ze uit schoolkomen links van de hoofdingang (voor de muziekschool). De ouders staan bij het hek en als de kinderen aan de leerkracht melden dat zij hen zien, mogen ze naar de ouders lopen.
  • Alle groepen gaan via hun eigen ingang naar buiten.
 
We verwachten dat de kinderen tot de herfstvakantie een gewenningsperiode nodig hebben in het nieuwe schoolgebouw.